Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Elektrotehnika (izbirni)
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19316)
  • Datum roka: 9. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.