Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja
  • Predavatelj: mag. Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž. kmet.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19311)
  • Datum roka: 9. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.