Seznam prijavljenih na izpitni rok


Informatika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
  • Predavatelj: Tomaž FERBEŽAR, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19305)
  • Datum roka: 16. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.