Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Urbanizem
  • Predavatelj: dr. Iztok Kovačič, univ.dipl. inž. arh.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19286)
  • Datum roka: 22. 11. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100151389