Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Prometna geografija
  • Predavatelj: Dijana GOLOVRŠKI, univ. dipl. inž.teh.pro.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19285)
  • Datum roka: 28. 11. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100160586 
    2 12100160590