Seznam prijavljenih na izpitni rok


Mehatronika-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Osnove elektrotehnike
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Drugi redni (19263)
  • Datum roka: 31. 1. 2020

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.