Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov
  • Predavatelj: Aleksander VRŠČAJ, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Drugi redni (19259)
  • Datum roka: 5. 2. 2020

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100043024 
    2 12100043665