Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

 • Študijsko leto: 2019/2020
 • Predmet: Gospodarjenje z odpadki
 • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
 • Vrsta roka: Drugi redni (19255)
 • Datum roka: 16. 1. 2020

 • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
  1 12100151389 
  2 12100151820 
  3 12100151822