Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku
  • Predavatelj: Marjana POGAČNIK, prof.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19248)
  • Datum roka: 16. 12. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100160616