Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Drugi redni (19223)
  • Datum roka: 21. 1. 2020

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100151788 
    2 12100151823