Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Vzdrževanje strojev in naprav
  • Predavatelj: mag. Tomaž BLATNIK, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19220)
  • Datum roka: 19. 12. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100043040 
    2 12100043665