Seznam prijavljenih na izpitni rok


Logistično inženirstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Tehnologija in organizacija transporta
  • Predavatelj: Mag. Marino MEDEOT, univ. dipl. inž. prom.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19210)
  • Datum roka: 19. 11. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100160314Ni plačila!