Rezultati izpitnega roka


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Ekonomika podjetja in podjetništvo (izbirni)
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19177)
  • Datum roka: 25. 11. 2019
  • Datum zapisnika: 25. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni bil prijavljen noben študent.