Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Proizvodni management
  • Predavatelj: Jože ZADEL, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19165)
  • Datum roka: 2. 12. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.