Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Gospodarjenje z odpadki
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19156)
  • Datum roka: 13. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.