Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Inteligentne instalacije
  • Predavatelj: dr. Mitja VEBER, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19120)
  • Datum roka: 29. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.