Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Izvršilni sistemi
  • Predavatelj: dr. Mitja VEBER, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19118)
  • Datum roka: 5. 12. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100301108Ni plačila!