Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Praktično izobraževanje 2 (M4...M8)
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19113)
  • Datum roka: 18. 11. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100301032