Seznam prijavljenih na izpitni rok


Kozmetika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Strokovna terminologija v tujem jeziku
  • Predavatelj: mag. Katja HROVAT, prof.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19077)
  • Datum roka: 27. 11. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100330357