Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Sanacija starih bremen in naravnih nesreč -izbirni
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19070)
  • Datum roka: 4. 12. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100151657