Seznam prijavljenih na izpitni rok


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Praktično izobraževanje 1 (M1+M2)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19069)
  • Datum roka: 13. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.