Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Praktično izobraževanje 2 (M4...M7)
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19023)
  • Datum roka: 18. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.