Seznam prijavljenih na izpitni rok


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Računalniško vodeni procesi
  • Predavatelj: Matevž Čadonič, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (19006)
  • Datum roka: 2. 12. 2019

  • Zaporedna številkaVpisna številkaOpomba
    1 12100301142