Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu
  • Predavatelj: Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (18993)
  • Datum roka: 21. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.