Seznam prijavljenih na izpitni rok


Lesarstvo-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja
  • Predavatelj: mag. Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž. kmet.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (18992)
  • Datum roka: 13. 11. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.