Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Snovanje in konstruiranje orodij
  • Predavatelj: Jožef PUCIHAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Tretji redni (18688)
  • Datum roka: 18. 9. 2019

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.