Seznam prijavljenih na izpitni rok


Strojništvo Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2018/2019
  • Predmet: Varnost pri delu in varovanje okolja
  • Predavatelj: Jožef PUCIHAR, univ. dipl. inž. str.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (18277)
  • Datum roka: 20. 11. 2018

  • Na izpitni rok ni prijavljen noben študent.