Izpitni roki
CNC tehnologija v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 29. 11. 2019 15.30  
Na vrh

Ekonomika podjetja

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 11. 11. 2019 10.30, N3_1  
Na vrh

Kakovost in zanesljivost proizvodnje

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 15. 11. 2019 16.00  
Na vrh

Lesna gradnja

Janez PUCELJ, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 26. 11. 2019 15.30  
Prvi redni 7. 1. 2020 15.30  
Drugi redni 21. 1. 2020 15.30  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje pohištva

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 22. 11. 2019 15.30  
Prvi redni 19. 12. 2019 15.30  
Drugi redni 16. 1. 2020 15.30  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 21. 11. 2019 15.30  
Na vrh

Osnove računalništva in informatike

mag. Dragica Budić

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 5. 12. 2019 16.00  
Prvi redni 19. 12. 2019 15.30  
Drugi redni 15. 1. 2020 15.30  
Na vrh

Podjetništvo

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 2. 12. 2019 16.00  
Na vrh

Poslovno sporazumevanje in vodenje

mag. Zvonka Krištof, prof.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 18. 11. 2019 15.30  
Na vrh

Površinska obdelava in zaščita lesa

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 25. 11. 2019 16.20  
Na vrh

Praktično izobraževanje 1 (M1...M3)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 14. 11. 2019 8.00  
Na vrh

Praktično izobraževanje 2 (M4...M7)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 18. 11. 2019 8.00  
Na vrh

Proizvodni management

Jože ZADEL, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 2. 12. 2019 9.40  
Na vrh

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Marjeta Ban, prof.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 3. 12. 2019 17.00, N3_9 [Nemški jezik]
Na vrh

mag. Katja HROVAT, prof.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 28. 11. 2019 15.30, N3_9 [Angleški jezik] popravek datuma!
Na vrh

Marjana POGAČNIK, prof.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 14. 11. 2019 11.20 [Angleški jezik]
Na vrh

Sušenje lesa

mag. Janez Abram, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 19. 11. 2019 16.00  
Prvi redni 16. 12. 2019 16.20  
Drugi redni 13. 1. 2020 16.20  
Na vrh

Študij dela v lesarstvu

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 11. 11. 2019 16.20  
Na vrh

Tehnologija strojne obdelave lesa

mag. Janez Abram, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 19. 11. 2019 16.00  
Na vrh

Tvoriva v lesarstvu

Simon Hočevar, mag. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi redni 9. 1. 2020 16.20  
Drugi redni 23. 1. 2020 16.20  
Na vrh

Umetniška obdelava lesa in lesnih tvoriv

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 12. 11. 2019 16.20  
Na vrh

Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja

mag. Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž. kmet.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 13. 11. 2019 15.30  
Na vrh