Izpitni roki
CNC tehnologija v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 25. 11. 2020 16.30  
Na vrh

Ekonomika podjetja

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 23. 11. 2020 15.30  
Na vrh

Kakovost in zanesljivost proizvodnje

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 20. 11. 2020 16.00  
Na vrh

Lesna gradnja

Janez PUCELJ, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 17. 11. 2020 16.30  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje pohištva

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 2. 12. 2020 16.00  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 25. 11. 2020 16.30  
Na vrh

Osnove računalništva in informatike

Jožica KOŠIR BOBNAR, mag. družb. inf.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 25. 11. 2020 8.00  
Na vrh

Podjetništvo

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 27. 11. 2020 16.00  
Na vrh

Poslovno sporazumevanje in vodenje

mag. Ljubinka Počrvina

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 12. 11. 2020 15.30  
Na vrh

Površinska obdelava in zaščita lesa

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 11. 12. 2020 16.20  
Na vrh

Praktično izobraževanje 1 (M1...M3)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 10. 11. 2020 11.20  
Na vrh

Praktično izobraževanje 2 (M4...M7)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 18. 11. 2020 16.00  
Na vrh

Proizvodni management

Jože ZADEL, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 16. 11. 2020 16.00  
Na vrh

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Alexia ROSSI, univ. dipl. fr.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 9. 11. 2020 15.00 [Angleški jezik]
Na vrh

Sušenje lesa

Miodrag Todorović

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 27. 11. 2020 16.00  
Na vrh

Študij dela v lesarstvu

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 23. 11. 2020 16.20  
Na vrh

Tehnologija strojne obdelave lesa

Gregor Žnidaršič

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 12. 11. 2020 16.30  
Na vrh

Tvoriva v lesarstvu

Miodrag Todorović

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 4. 12. 2020 16.30  
Na vrh

Umetniška obdelava lesa in lesnih tvoriv

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 30. 11. 2020 16.30  
Na vrh

Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja

mag. Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž. kmet.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 16. 11. 2020 15.30  
Na vrh