Izpitni roki
CNC tehnologija v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 29. 11. 2019 15.30, MIC18  
Prvi redni 21. 4. 2020 16.00, MIC18  
Na vrh

Ekonomika podjetja

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 11. 11. 2019 10.30, N3_1  
Prvi redni 7. 4. 2020 8.00  
Na vrh

Kakovost in zanesljivost proizvodnje

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 15. 11. 2019 16.00  
Prvi redni 17. 1. 2020 16.00, N3_9  
Na vrh

Lesna gradnja

Janez PUCELJ, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 26. 11. 2019 15.30  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje pohištva

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 22. 11. 2019 15.30, MIC18  
Prvi redni 17. 1. 2020 15.30, MIC18  
Na vrh

Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu

Marko Vodopivec, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 21. 11. 2019 15.30, Mic18  
Na vrh

Osnove računalništva in informatike

Jožica KOŠIR BOBNAR, mag. družb. inf.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 27. 11. 2019 8.00  
Na vrh

Podjetništvo

mag. Silvo LAH, univ. dipl. org

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 2. 12. 2019 16.00  
Prvi redni 24. 1. 2020 16.00, N3_9  
Na vrh

Poslovno sporazumevanje in vodenje

mag. Ljubinka Počrvina

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 29. 11. 2019 16.00  
Prvi redni 15. 1. 2020 16.20, N3_8 Kdor želi oceno zviševati bo ustni zagovor po prehodnem dogov.s predavat 24.1.2020 ob 16:20 v N3_10.
Drugi redni 2. 4. 2020 16.20  
Na vrh

Površinska obdelava in zaščita lesa

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 25. 11. 2019 16.20  
Na vrh

Praktično izobraževanje 1 (M1...M3)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 14. 11. 2019 8.00  
Na vrh

Praktično izobraževanje 2 (M4...M7)

Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 18. 11. 2019 8.00  
Na vrh

Proizvodni management

Jože ZADEL, univ. dipl. inž. les.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 2. 12. 2019 9.40  
Prvi redni 6. 1. 2020 9.40, N3_8  
Na vrh

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Alexia ROSSI, univ. dipl. fr.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 18. 11. 2019 9.00 [Angleški jezik]
Na vrh

Sušenje lesa

Miodrag Todorović

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 3. 12. 2019 8.00  
Na vrh

Študij dela v lesarstvu

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 11. 11. 2019 16.20  
Prvi redni 7. 1. 2020 11.20, P4  
Drugi redni 9. 4. 2020 8.00  
Na vrh

Tehnologija strojne obdelave lesa

Gregor Žnidaršič

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 5. 12. 2019 16.00  
Prvi redni 22. 1. 2020 16.30, N3_1  
Drugi redni 25. 3. 2020 16.30  
Na vrh

Tvoriva v lesarstvu

Miodrag Todorović

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 26. 11. 2019 8.00  
Prvi redni 17. 1. 2020 16.30, N3_1  
Drugi redni 7. 4. 2020 16.30  
Na vrh

Umetniška obdelava lesa in lesnih tvoriv

Goran DELAJKOVIČ, univ. dipl. inž. les

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 12. 11. 2019 16.20  
Prvi redni 16. 4. 2020 16.00  
Na vrh

Varstvo pri delu, požarna var. in var. okolja

mag. Miro ŠKUFCA, univ. dipl. inž. kmet.

RokDatumUra, prostorOpomba
Prvi izredni 13. 11. 2019 15.30  
Prvi redni 9. 1. 2020 16.00, N3_10  
Drugi redni 9. 3. 2020 16.20  
Na vrh