Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2021/2022
  • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi redni (21371)
  • Datum roka: 3. 1. 2022
  • Ura, prostor: 16.20, N2_11
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo