Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Ekonomika podjetja in podjetništvo (izbirni)
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi redni (20426)
  • Datum roka: 4. 1. 2021
  • Ura, prostor: 16.20, P1
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo