Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Zimska služba (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20310)
  • Datum roka: 2. 12. 2020
  • Ura, prostor: 10.30
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo