Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Prometne in zelene površine (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20309)
  • Datum roka: 24. 11. 2020
  • Ura, prostor: 8.00
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo