Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-izredni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Urejanje podeželja in varstvo narave (izbirni)
  • Predavatelj: dr. Iztok Kovačič, univ.dipl. inž. arh.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20282)
  • Datum roka: 20. 11. 2020
  • Ura, prostor: 16.00
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo