Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2020/2021
  • Predmet: Ekonomika podjetja in podjetništvo (izbirni)
  • Predavatelj: Marjan HOČEVAR, univ. dipl. ekon.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (20202)
  • Datum roka: 23. 11. 2020
  • Ura, prostor: 15.30
  • Opomba:
  • Vpisna številka

    Geslo