Prijava in odjava izpita


Varstvo okolja in komunala-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Sanacija starih bremen in naravnih nesreč -izbirni
  • Predavatelj: dr. Jani ZORE, univ. dipl. inž. grad.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19339)
  • Datum roka: 21. 1. 2020
  • Ura, prostor: 13.00, N2_4
  • Opomba: Štud. 151776 ima ustni zagovor 27.1.2020, ob 13. uri v N2_12
  • Vpisna številka

    Geslo