Prijava in odjava izpita


Informatika-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
  • Predavatelj: Tomaž FERBEŽAR, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi redni (19305)
  • Datum roka: 16. 1. 2020
  • Ura, prostor: 17.00, P1
  • Opomba: Štud. 190815, 190840, 190822, 190843 imajo ustni zagovor; 27.1.2020, ob 16:30 v N3_10
  • Vpisna številka

    Geslo