Prijava in odjava izpita


Elektronika Prenovljeni-redni-Novo mesto

  • Študijsko leto: 2019/2020
  • Predmet: Projektiranje
  • Predavatelj: dr. Mitja VEBER, univ. dipl. inž. el.
  • Vrsta roka: Prvi izredni (18969)
  • Datum roka: 5. 12. 2019
  • Ura, prostor: 13.50, N3_10
  • Opomba: zagovor ima št.301128 (še ni oddal projektne nal.) po dogovoru s pred. med 6. in 10. jan.2020.
  • Vpisna številka

    Geslo