Izpitni roki v študijskem letu 

2015/2016

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen