Izpitni roki v študijskem letu 

2016/2017

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen