Izpitni roki v študijskem letu 

2021/2022

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen