Izpitni roki v študijskem letu 

2020/2021

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen