Izpitni roki v študijskem letu 

2018/2019

Pregled prijav in ocen zadnjega vpisa

Pregled vseh prijav in ocen